Public
Authored by kyle

Thống kê kết quả xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29/5/2019

Thống kê kết quả xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29/5/2019

Thống kê KQXS MN T4, xổ số miền Nam T4 có những con số nào? Hãy cùng tham khảo dưới đây để giải mã KQXS MN T4 của ngày 29/5/2019.

Thống kê kết quả xổ số truyền thống miền Nam thứ 4 29/5/2019

Xổ số miền Nam T4 ngày 29/5/2019, Miền Nam đã tiếp tục quay thưởng xổ số kiến thiết miền Nam. Dưới đây chúng tôi sẽ thống kê KQ XS MN thứ 4 ngày 29/5/2019.

Các bạn có thể thấy KQ XS MN thứ 4 ngày 29/5/2019 được rất nhiều người theo dõi tại các trang web về xổ số chuyên nghiệp. XS Minh Ngọc miền Nam thứ 4 ngày 29/5/2019 có số lượng người xem khá đông đảo.

Xem thêm: XSMN Thứ 4 - SXMN Thứ 4 - XSMN T4 - Xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần

Xổ số miền Nam được quay thưởng các ngày trong tỉnh

Đầu tiên phải kể đến là kết quả XS Minh Ngọc miền Nam thứ 4 của Đồng Nai ngày 29/5/2019, các bạn sẽ nhanh chóng thấy được các giải đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 trên bảng kết quả xổ số, bao lô 2 số theo các giải được liệt kê như sau của ngày 29/5/2019: giải đặc biệt là 53; giải nhất là 55; giải nhì là các lô 40; giải ba là các lô 21, 85; giải tư là 73, 62, 25, 83, 51, 15, 74 giải năm là 95; giải sáu là 13, 04, 32; giải bảy là 56, giải tám là 62.

Xem xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 tại link: Xổ số miền nam thứ 4

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 ngày 29/5/2019 có 3 tỉnh quay thưởng

Cùng với đó là kết quả xổ số miền Nam thứ 4 trực tiếp của Cần Thơ ngày 29/5/2019 cũng được quay số mở thưởng. Các bạn có thể thống kê được một cách chính xác nhất bao lô 2 số của tỉnh Cần Thơ ngày thứ 4 29/5/2019 cụ thể như sau: giải đặc biệt là 07; giải nhất là 09; giải nhì là các lô 74; giải ba là các lô 29, 48; giải tư là 35, 95, 02, 63, 88, 52, 36; giải năm là 45; giải sáu là 46, 95, 81; giải bảy là 33, giải tám là 58.

Cùng với 2 tỉnh trên thì Sóc Trăng cũng có buổi quay thưởng xổ số miền Nam thứ 4 trực tiếp ngày 29/5/2019.

Các bạn có thể liệt kê được nhanh chóng bao lô 2 số của tỉnh Sóc Trăng cho mình theo các giải chi tiết là: giải đặc biệt là 30; giải nhất là 33; giải nhì là các lô 11; giải ba là các lô 82, 96; giải tư là 65, 40, 24, 91, 49, 82, 02; giải năm là 28; giải sáu là 69, 73, 72; giải bảy là 29, giải tám là 49.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29/5/2019

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp kết quả XSMNthứ 4 ngày 29/5/2019 gồm các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Để có thể dự đoán kết quả chính xác nhất của ngày hôm nay, các bạn cần phải theo dõi thật chặt chẽ bảng kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.

Không chỉ riêng thứ 4 ngày 29/5/2019, các bạn cần theo dõi SXMN thứ 4 của các ngày trước đó nữa.

Xem xổ số truyền thống miền Nam thứ 4 tại link: xsmn thu 4


Edited
zxc 3 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment