Public
Authored by chaosnightvs

Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến môi trường xung quanh & sinh hoạt

Chất thải nguy hại chính là thành phần tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại đối với đời sống con người & MT ở mức độ rất cao. Vậy chất thải nguy hại là như thế nào? Có gây hại đến hệ sinh thái & đời sống con người ra sao? Hãy cùng tra cứu thông tin trong bài viết sau đây.

Chất thải nguy hại là như thế nào? Khi nói đến chất thải nguy hại thì hiển nhiên sẽ k có một định nghĩa đầy đủ hay đúng nhất nào được đưa ra, vì mỗi người, mỗi vùng lãnh thổ trên TG sẽ đưa ra 1 định nghĩa khác nhau vì tùy vào quan niệm, cách thức suy nghĩ, nơi sống thực tiễn và trình độ phát triển của quốc gia đó.

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/ve-cong-nghe-dong-xu-ly

http://ecocycle.vn/xu-ly-chat-thai-cong-nghiep

Nhưng, có thể hiểu một cách đơn giản là chất thải được xem là ảnh hưởng xấu khi nó mang trong mình những đặc tính gây nguy hiểm như: Dễ cháy nổ, có khả năng lây nhiễm, khả năng làm mòn, tính chất gây độc… Nhất là, gây tác động lớn đến sức khỏe và môi trường. Và chất thải nguy hại thường phát sinh chủ yếu từ một số nguồn như: Từ những hoạt động chế tạo trong ngành nông nghiệp, hoạt động làm ra CN, từ đời sống thường nhật của con người thải ra vàtừ những hoạt động thương mại…

Vậy chất thải nguy hại có tác động xấu nào đến con người và hệ sinh thái

Đã là chất thải nguy hại tất nhiên sẽ có nhiều đặc tính gây nguy hại đến đời sống con người và môi trường xung quanh. Cụ thể:

  • Chất thải nguy hại không được xử lý đúng cách sẽ tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn, côn trùng độc hại xuất hiện & gây bệnh cho con người.

  • Những chất thải độc hại lâu ngày thấm sâu vào đất khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm hay thói xấu của con người đổ chất thải độc hại xuống ở bờ sông, hồ, ao, cống rãnh, quá trình này góp phần tạo thành sự ô nhiễm nguồn nước hàng loạt.

  • Tạo thành rất nhiều mùi hôi thối cho con người.

  • Chất thải nguy hại vứt bừa bãi, k được gom & xử lý đúng phương thức…sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường.

  • Chất thải độc hại còn có khả năng gây nên các vụ nổ, tạo nên bụi khói gây nguy hại đến môi trường xung quanh, thải khí độc tác động xấu tới sức khỏe đời sống con người. Tóm lại, khi chất thải nguy hại k được quản lý theo quy định, thu gom, xử lý đúng cách sẽ mang lại nhiều tác hại cho môi trường sống, và sức khỏe, đặc biệt là có thể đe dọa tới tính mạng con người.

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Vậy nên, hãy có nhận thức bảo vệ MT cũng như bảo vệ sức khỏe của chính cá nhân mình và người thân ngay hôm nay.

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment