Public
Authored by kunkavssf

Xử lý chất thải bằng Kỹ thuật biogas có lợi ích gì?

Hệ thống xử lý chất thải sinh học Biogas hiện tại ko còn quá mới lạ đối với những trang trại chăn nuôi & hộ gia đình có quy mô chăn nuôi gia súc lớn tại VN. Vậy việc xử lý chất thải bằng Kỹ thuật Biogas mang lại các ích ích gì cho bạn và cho môi trường? Trước khi bắt đầu ứng dụng cách thức xử lý chất thải sinh học, bạn cũng nên tham khảo sơ qua về nó để có được một quyết định chính xác hơn.

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/cong-ty-xu-ly-bun-thai-cong-nghiep

http://ecocycle.vn/xu-ly-chat-thai-cong-nghiep

Công nghệ xử lý chất thải sinh học Biogas làm việc ra sao?

Công nghệ xử lý chất thải sinh học nói chung đã được du nhập vào Việt Nam từ khoảng 50 năm trước đây nhưng mãi đến gần đây, Công nghệ Biogas mới thực sự được áp dụng trên diện rộng. Nếu trước kia, Các hệ thống xư lý chất thải chỉ được áp dụng ở khu vực các nông trại lớn thì ngày nay, bạn có thể bắt gặp các mô hình xử lý chất thải sinh học Biogas tại khu vực các hộ chăn nuôi tương đối nhỏ.

Biogas là Công nghệ xử lý chất thải sinh học bằng phương thức cho lên men sinh học những chất hữu cơ, chủ yếu là: phân gia súc, gia cầm, những loại chất thải phân hủy trong môi trường và chất thải trong quá trình làm nông nghiệp. Sau quá trình lên men và xúc tác, những chất này sẽ chuyển đổi thành khí Metan CH4, phóng ra CO2 và Sulfua Hidro H2S.

Tác dụng của công trình xử lý chất thải sinh học Biogas trong nông nghiệp:

Mọi người tận dụng lượng khí được sinh ra trong quy trình xử lý chất thải sinh học Biogas với mục đích phục vụ cho lĩnh vực năng lượng, nguyên nhiên liệu, vận chuyển và xem đây như một nguồn nhiên liệu tương đối dồi dào, tiết kiệm giá thành. Từ 1 hầm ủ Biogas khi kết thúc quá trình sẽ có 2/3 là khí metan, 1/3 khí CO2, dự định mức năng lượng có thể sẽ lên tới 6000 calo/m3. Với số lượng năng lượng mà 1 m3 khí này đêm tới sẽ mang đến cho bạn khoảng hơn một lít cồn, 0,8 lít xăng, 0,6 lít dầu thô, 1,4 kg than hoặc 1,2 kWh điện năng. Với nguồn năng lượng này, có thể nhận thấy chỉ với 1 hầm ủ khí Biogas, các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều.

Với năng lượng phát ra từ Kỹ thuật sinh học Biogas, người ta đã ứng dụng nhiều từ vùng nông thôn đến thành thị. Ở các vùng nông thôn, chúng thay cho nhiên liệu củi đốt, than và một số hoạt động cần đến gas, chất đốt,… tiên tiến hơn 1 chút, có thể sử dụng chúng để chạy các thiết bị điện gia dụng và thiết bị nông nghiệp cần xăng, dầu,…

Dùng nhiên liệu sinh học không chỉ dừng lại ở vấn đề tiết kiệm mà việc này còn được nhiều doanh nghiệp y tế, môi trường & chính phủ ủng hộ, hỗ trợ về giá do chúng có thể bảo vệ môi trường sống. Những chất thải khói bụi trong khi hoạt động máy móc dùng khí từ Biogas giúp cải thiện bầu k khí, không gây nguy hiểm tới môi trường giống như những dòng khí thải khác.

Cùng với đó, qua việc xử lý chất thải nông trại, các khu xử lý Biogas có thể giúp người nông dân chăn nuôi, những cơ sở gia súc, gia cầm không phải tốn thêm tiền cho việc thu dọn, tiêu hủy chất thải bắt nguồn từ vật nuôi.

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Hi vọng các chia sẻ phía trên về ích lợi của cách thức xử lý chất thải Biogas sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc và có sự lựa chọn chính xác hơn.

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment